Chúng Tôi Là Ai

Tại Civitas, chúng tôi tự hào với đội ngũ chuyên gia văn hóa và tài chính. Dựa vào kinh nghiệm sâu rộng của họ, chúng tôi đánh giá mọi cơ hội để đảm bảo rang chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu riêng của từng khách hàng. Chúng tôi tìm kiếm sâu hơn để tìm kiếm những khoản đầu tư mà người khác bỏ lỡ, dựa trên một mạng lưới các chuyên gia hàng đầu để phân tích những cơ hội hấp dẫn và chất lượng cao.

Đội Ngũ Điều Hành

Daniel J. Healy Chief Executive Officer

Daniel J. Healy

Tổng Giám Đốc Điều Hành

Đọc Tiểu Sử
Darla Wilton - Managing Director and Chief Operating Officer

Darla Wilton

Giám Đốc Quản Lý Điều Hành

Đọc Tiểu Sử
President & Chief Investment Officer of Civitas Alternative Investments

David Perel

Chủ Tịch và Giám Đốc Thông Tin

Đọc Tiểu Sử
co-founder of Civitas Capital Group

Rafael Anchia

Giám Đốc Điều Hành

Đọc Tiểu Sử
Managing Director & Chief Compliance Officer

Laurie Roberts

Giám Đốc Điều Hành và Giám Đốc Tuân Thủ

Đọc Tiểu Sử
CFO and Managing Director of Civitas Capital Group

Almaz Woldeab, CPA

Giám Đốc Tài Chính Cấp Cao

Đọc Tiểu Sử
Olof Akesson - Managing Director, Head of Investor Relations - Civitas Capital Group

Olof Akesson

Giám Đốc Kinh Doanh và Quan Hệ Đầu Tư

Đọc Tiểu Sử
Director, Investor Relations at Civitas Alternative Investments

Claudia Betancourt

Giám Đốc Thị Trường Vốn

Đọc Tiểu Sử
Director of Investments at Civitas Capital Group

David Lee, CFA

Giám Đốc Đầu Tư

Đọc Tiểu Sử
Irene Shen, Director, Investor Relationst of Civitas Alternate Investments

Irene Shen

Phó Giám Đốc, Phát Triển Kinh Doanh

Najam Syed - Civitas Capital Group Team Member

Najam Syed

Phó Giám Đốc Cấp Cao, Quản Lý Tài Sản

Manuel F. Ortiz - Director, Head of EB-5 Investor Relations at Civitas Capital Group

Manuel F. Ortiz

Giám Đốc, Trưởng Phòng Quan Hệ Đầu Tư

Đội Ngũ

Controller, Lodging Investments

Alec Bowers

Giám Sát, Đầu Tư Khách Sạn

Analyst, Investor Relations - An Tran

An Tran

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư

Bamboo Lin - Civitas Capital Group Team Member

Bamboo Lin

Liên Kết, Marketing

Bill Dunne - Vice President, Compliance

Bill Dunne

Cộng Sự Tuân Thủ

Chandler Kyser - Associate, Investments

Chandler Kyser

Cộng Sự, Đầu Tư

Danny Blackburn - Analyst, Asset Management

Danny Blackburn

Phân Tích Quản Lý Tài Sản

Don Lemon - Senior Advisor

Lê mạnh ₫ôn

Cố vấn cao cấp

Associate Vice President, Investor Relations of Civitas Alternate Investments

Eden Ham

Phó Giám Đốc Liên Kết, Quan Hệ Đầu Tư

Eugene Shen - Civitas Capital Group Team Member

Eugene Shen

Phó Giám Đốc, Phát Triển Châu Á

Ingrid Kubasova - Civitas Capital Group Team Member

Ingrid Kubasova

Trợ Lý Điều Hành

Jane Lai - Associate, Investor Relations

Jane Lai

Business Development Associate

Jayson Vail - Civitas Capital Group Team Member

Jayson Vail

Cộng Sự

Jerry Flemons - Civitas Capital Group Team Member

Jerry Flemons

Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Phát Triển

Keith Mposi

Keith Mposi

Cộng Sự Cấp Cao, Kế Toán Thuế & Quỹ

Leona Li - Civitas Capital Group Team Member

Leona Li

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư

Mahboob Chaundhary - Civitas Capital Group Team Member

Mahboob Chaudhary

Kế Toán Quỹ

Matt Tanamach - Civitas Capital Group Team Member

Matt Tanamachi

Kế Toán Cấp Cao

Melanie Pugmire - Civitas Capital Group Team Member

Melanie Pugmire

Cộng Sự Cấp Cao, Đầu Tư

Mian Chen - Civitas Capital Group Team Member

Mian Chen

Cộng Sự Nghiên Cứu Thị Trường

Osman Wu - Civitas Capital Group Team Member

Osman Wu

Liên Kết Quản Lý Dự Án, Tổ Chức

Phuong Tran - Senior Associate, Tax & Fund Accounting

Phuong Tran

Cộng Sự Cấp Cao, Kế Toán Thuế & Quỹ

Rootvik Patel - Civitas Capital Group Team Member

Rootvik Patel

Cộng Sự Cấp Cao, Đầu Tư

Santiago Bello - Civitas Capital Group Team Member

Santiago Bello

Cộng Sự, Quản Lý Tài Sản

Sarah Putt

Sarah Putt

Phó Giám Đốc, Tuân Thủ

Sharon Roquemore-Smith

Sharon Roquemore-Smith

Lễ Tân

Sonja Milton - Civitas Capital Group Team Member

Sonja Milton

Quản Lý, Văn Hóa và Quản Trị

Senior Investor Relations of Civitas Capital private real estate investment

Stephanie Fang

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư Cấp Cao

Susan Farley - Civitas Capital Group Team Member

Susan Farley

Trợ Lý Điều Hành

Tashua Perry - Analyst, Treasury Services

Tashua Perry

Accounting Analyst

Zoe Xing - Civitas Capital Group Team Member

Zoe Xing

Chuyên Viên Phân Tích Phát Triển Kinh Doanh