Chúng Tôi Là Ai

Director, Investor Relations at Civitas Alternative Investments

Claudia Betancourt


Claudia Betancourt là Giám Đốc Thị Trường Vốn tại Civitas Capital Group và chịu trách nhiệm cho việc xây dựng thị trường cho những sản phẩm đầu tư bất động sản của Civitas cho các cá nhân thượng lưu, văn phòng gia đình và các tổ chức vòng quanh thế giới; đồng thời phối hợp với công ty để phát triển các sản phẩm và dịch vụ có liên quan để đáp ứng nhu cầu các khách hàng.

Claudia Betancourt đã có 13 năm kinh nghiệm toàn cầu trong đầu tư tư nhân, đầu tư ngân hàng và phát triển kinh doanh. Trước đây, Claudia là Giám Đốc Điều hành thại Commerce Street Capital (CSC), là nhà cung cấp vốn cho các công ty và những cơ hội đầu tư bất động sản cho những nhà đầu tư được công nhận.

Trước khi gia nhập CSC, Claudia đã là một giám đốc điều hành của một công ty cổ phần tư nhân và phụ trách các danh mục đầu tư quốc tế và các hoạt động ở Nam Mỹ. Bà chịu trách nhiệm lập hồ sơ, đàm phán và thực hiện giao dịch của các công ty bất động sản, công nghệ và khai thác mỏ. Bà cũng từng là Phó Chủ Tịch phát triển tại Best Associates, một công ty cổ phần tư nhân để nhận được những tổ chức giáo dục cao hơn tại Mỹ Latinh.

Claudia bắt đầu sự nghiệp của mình trong đầu tư tư nhân vào năm 2004 khi cô gia nhập Harwood International, một công ty phát triển thương mại sang trọng và phát triển khu dân cư tại Dallas. Là Phó Giám Đốc của Đầu Tư Cổ Phần, bà chịu trách nhiệm điều phối các chương trình gây vốn $500 triệu cho các danh mục đầu tư trong nước và nước ngoài.

Claudia nhận bằng Cử Nhân Kinh Tế tại Universidad Catolica Boliviana, bằng Thạc Sĩ từ Đại Học Oklamoha vào năm 2002 và Thạc Sĩ về Khoa Hoc Kinh Tế và Quản Lý Dầu Khí tại Viện Francaise du Petrole vào năm 2003.