Chúng Tôi Là Ai

Eric Celeste


Eric Celeste là Giám đốc Marketing & Truyền thông của Civitas, quản lý tất cả các hoạt động truyền thông nội bộ và ngoại bộ của công ty. Ông đảm bảo rằng các hoạt động truyền thông của công ty phù hợp với thương hiệu của công ty như một loại hình công ty quản lý tài sản thay thế khác, tập trung vào các chiến lược đầu tư tạo ra sự khác biệt và phù hợp trong ngành bất động sản, nhà ở và tín dụng thay thế.

Ông Celeste là biên tập viên, nhà văn và chuyên gia truyền thông tại Dallas được 29 năm. Ông đã làm việc tại D Magazine, Fort Worth Star-Telegram, Dallas Observer, các tạp chí trên chuyến bay cho các Hãng hàng không American và Southwest.

Trước khi gia nhập Civitas, ông từng là biên tập viên mảng giáo dục và là người phụ trách chuyên mục về thành phố cho D Magazine, tạp chí thành phố của Dallas trong 5 năm. (Ông vẫn là một biên tập viên có nhiều đóng góp cho D Magazine.) Là một cố vấn truyền thông, Ông Celeste đã vận động thành công các chiến dịch chính trị cho Trưởng Công tố viên Hạt Dallas Craig Watkins, Nữ nghị viên Thành phố Dallas Angela Hunt và các thẩm phán khu vực Dallas. Khách hàng truyền thông của ông bao gồm Cơ quan Nhà ở Dallas, Liên minh vì một Dallas Mới Siêu Ủy ban Hành động Chính trị (PAC), Oncor và các khách hàng khác. Mới đây, ông đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Xuất bản tại Learning Forward, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia chủ trương phát triển chuyên môn chất lượng cao cho giáo viên giúp cải thiện kết quả học tập của học sinh. Ông Celeste tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên ngành báo chí của Trường Đại học Southern Methodist.