Chúng Tôi Là Ai

Olof Akesson - Managing Director, Head of Investor Relations - Civitas Capital Group

Olof Akesson


Olof Akesson là Giám Đốc Điều Hành Kinh Doanh và Quan Hệ Đầu Tư tại Civitas Capital Group. Ông chịu trách nhiệm phát triển và quản lý các mối quan hệ với nhà đầu tư của công ty, đồng thời gây quỹ và giao tiếp đầu tư

Trước khi gia nhập Civitas, ông Akesson là Giám Đốc Sản Xuất cho Thương Mại Châu Á của HSBC giám sát tất cả sản phẩm thị trường. Trước HSBC, ông làm việc trong sáp nhập và mua lại, dẫn xuất thương mại và phát triển kinh doanh tại J.P Morgan và Citigroup. Ông Akesson có kinh nghiệm đầu tư ngân hàng và đã làm việc tại London, Hong Kong và New York.

Ông Akesson nhận bằng Cử Nhân Tài Chính và Quản Trị tại Đại Học South Carolina, và nhận bằng Thạc Sĩ Tài Chính từ Đại Học Kinh Tế Stockholm. Ông đồng thời cũng là vận động viên giải Tennis chuyên nghiệp cho ATP vòng quanh thế giới.