Đầu Tư Bất Động Sản Thay Thế _ Texas

Khách Sạn Permian Basin

Khách Sạn Permian Basin

Vị Trí

MIỀN TÂY TEXAS


Tổng Quan

Hai Fairfield Inn & Suites bởi Marriott nằm tại một trong những khu vực cung cấp xăng dầu quan trọng nhất của Hoa Kỳ

Vị Trí