COVID-19 Safey Statement

Đầu Tư Bất Động Sản Thay Thế _ Texas

Oaks Trinity Apartments

Oaks Trinity Apartments

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Quỹ Civitas Trinity, LP đã liên doanh đầu tư cổ phần $5.0 triệu với Trammell Crow để tài trợ cho việc xây dựng khu căn hộ cao cấp 3 tầng nằm gần song Trinity lân cận Bắc Oak Cliff lại đang nổi lên của phía nam Dallas. Nhà phát triển là một trong những nhà phát triển căn hộ cao cấp bậc nhất trên cả nước và đã phát triển hơn 225,000 căn hộ cao cấp.

Vị Trí