Đầu Tư Bất Động Sản Thay Thế _ Texas

State Thomas Apartments

State Thomas Apartments

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Civitas ST Investor, LP thực hiển một khoản liên doanh đầu tư cổ phần gồm $3 triệu với một nhà xây dựng căn hộ cao cấp dẫn đầu quốc gia Wood Partners, để tận dụng sự phát triển cảu Alta State Thomas, một dự án căn hộ cao cấp gồm 94 phòng tại Uptown Dallas. Dự án tọa lạc tại trung tâm cảu Uptown Dallas, một trong những khu vực căn hộ cao cấp mạnh nhất Texas.

Vị Trí