Chúng Tôi Hoạt Động Ra Sao

Civitas Capital Group là một công ty đầu tư chuyên nghiệp phục vụ các nhà đầu tư toàn cầu.

Tập đoàn Civitas cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ cho các tổ chức đầu tư, văn phòng gia đình, và những nhà đầu tư cá nhân đủ điều kiện. Thông qua các công ty con của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các chiến lược đầu tư bất động sản thay thế và đầu tư EB-5. Chúng tôi tập trung vào phục vụ những khách hàng quốc tế.

Những đầu tư trên địa cầu có vô số những cơ hội và cả rủi ro. Hơn bao giờ hết, nhà đầu tư cần một đối tác mà họ có thể tin tưởng. Họ cần những chuyên gia cam kết để hiểu về nhu cầu của từng cá nhân và tiếp cận để đầu tư.

Tại Civitas, chúng tôi tự hào với đội ngũ chuyên gia tài chính và văn hóa. Dựa vào kinh nghiệm sâu rộng của họ, chúng tôi đánh giá mọi cơ hội để đảm bảo rang chúng tôi có thể đáp ứng những yêu cầu riêng của từng khách hàng. Chúng tôi tìm kiếm sâu hơn để tìm kiếm những khoản đầu tư mà người khác bỏ lỡ, dựa trên một mạng lưới các chuyên gia hàng đầu để phân tích những cơ hội hấp dẫn và chất lượng cao.

Tất cả những việc chúng tôi làm nhằm mục đích tạo sự tin tưởng lâu dài để quản lý các tài sản đã ủy thác cho chúng tôi, chúng tôi xây dựng các mối quan hệ sâu sắc và bền vững với những khách hàng xem trọng sự uy tín và minh bạch.

Giá Trị Của Chúng Tôi

Lợi Ích Khách Hàng Luôn Đi Đầu

Chúng tôi tin tưởng vào việc chăm sóc khách hàng là chìa khóa để tạo dựng lòng tin của họ, và việc đưa nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu là nền tảng của sự thành công của chúng tôi.


Đầu Tư Vào Khách Hàng

Khách hàng là đối tác của chúng tôi. Chúng tôi đầu tư thời gian và nỗ lực trong suốt mối quan hệ của chúng tôi để hiểu rõ những động lực thúc đẩy họ để phục vụ họ tốt hơn.


Nhận Ra Những Tiềm Năng Của Khách Hàng

Chúng tôi luôn nhìn xa hơn hiện trạng để tìm kiếm những điều tốt hơn. Chúng tôi  nỗ lực để tìm giải pháp sáng tạo cho những vấn đề của khách hàng và mở rộng phạm vi những điều có thể làm được.


Giữ Vững Những Tiêu Chuẩn Không Thỏa Hiệp

Civitas duy trì các tiêu chuẩn cao nhất không chỉ trong việc đánh giá các khoản đầu tư và tư vấn mà còn ở các nguyên tắc đạo đức và nhân viên của chúng tôi . Chúng tôi yêu cầu sự uy tín và minh bạch trong tất cả mọi thứ chúng tôi làm.


Liên Lạc Chúng Tôi

Irene Shen, Director, Investor Relationst of Civitas Alternate Investments

Irene Shen

Phó Giám Đốc, Phát Triển Kinh Doanh

QUESTIONS?
irene.shen@civitascapital.com

Manuel F. Ortiz - Director, Head of EB-5 Investor Relations at Civitas Capital Group

Manuel F. Ortiz

Giám Đốc, Trưởng Phòng Quan Hệ Đầu Tư

¿PREGUNTAS?
manuel.ortiz@civitascapital.com

Senior Investor Relations of Civitas Capital private real estate investment

Stephanie Fang

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư Cấp Cao

欢迎咨询
stephanie.fang@civitascapital.com

Associate Vice President, Investor Relations of Civitas Alternate Investments

Eden Ham

Phó Giám Đốc Liên Kết, Quan Hệ Đầu Tư

문의
eden.ham@civitascapital.com

Analyst, Investor Relations - An Tran

An Tran

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư

CÂU HỎI
an.tran@civitascapital.com

Quy Trình Đầu Tư

Civitas áp dụng một quy trình nghiêm ngặt và thống nhất để đánh giá , lựa chọn, và quản lý đầu tư bất động sản.