Vốn Đầu Tư Eb-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas Arts Center Fund, LP

Civitas Arts Center Fund, LP

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Civitas Arts Fund Center, LP thực hiện một khoản vay thứ cấp $65 triệu cho liên kết Hall Financial Group để tài trợ cho việc xây dựng KPMG Plaza ở Hall Arts Center, một tòa nhà văn phòng được chứng nhận LEED – 18 tầng ở trung tâm Dallas Arts District. Ngoài kế toán toàn cầu và nhà máy tư vấn KPMG, các công ty luật của Jackson Walker – công ty luật lâu đời nhất ở Texas – và tập đoàn tài chính Hall Financial Group cũng là công ty thuê văn phòng chính. Hall Financial Group một công ty tư nhân được thành lập vào năm 1968 với quyền sở hữu bất động sản rộng lớn , quản lý và phát triển chuyên môn.

Vị Trí