Civitas Crockett Fund, LP - Civitas Capital Group

Những Khoản Đầu Tư Hoàn Thành - Texas

Civitas Crockett Fund, LP

Civitas Crockett Fund, LP

Vị Trí

San Antonio, Texas


Tổng Quan

Civitas Crockett Fund, LP thực hiện một khoản vay thứ cấp $8 triệu cho tập đoàn NRP để tài trợ một phần cho việc phát triển căn hộ cao cấp Crockett Street gồm 271 căn tọa lạc tại San Antonio, Texas