Vốn Đầu Tư EB-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas Cypress Fund, LP

Civitas Cypress Fund, LP

Vị Trí

San Antonio, Texas


Tổng Quan

Civitas Cypress Fund, LP đầu tư $11 triệu trong một liên doanh với một chi nhánh của Cypress Real Estate Advisors để tài trợ một phần cho việc phát triển khu căn hộ cao cấp 290 căn tại San Antonio, Texas. Dự án nằm tại khu vực chiến lược phía Bắc của trung tâm kinh doanh San Antonio bao quanh bởi 3 trường đại học, 3 bệnh viện và một căn cứ quân sự Mỹ. Dự án nhận được một gói hỗ trợ khoảng 4.6 triệu trừ thành phố San Antonio.

Vị Trí