Closed EB-5 Capital Investments - Texas

Civitas EFS Fund, LP

Civitas EFS Fund, LP

Vị Trí

Eagle Ford Shale Region


Tổng Quan

Civitas EFS Fund, LP đầu tư $5 triệu trong một mốt liên doanh với một chi nhánh của Civitas Lodging Partners để đầu tư một phần vào việc phát triển 4 khách sạn Fairfiled Inn & Suites bởi Marriott trong vùng Eagle Ford Shale, nhà phát triển dầu khí lớn nhất Thế Giới.

Vị Trí