Civitas Galleria Hotel Mezzanine Fund, LP - Civitas Capital Group

Những Khoản Đầu Tư Hoàn Thành - Texas

Civitas Galleria Hotel Mezzanine Fund, LP

Civitas Galleria Hotel Mezzanine Fund, LP

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Civitas Galleria Hotel Mezzanine Fund, LP sẽ thực hiện một khoản vay thứ cấp $13 triệu để tài trợ một phần cho việc phát triển một khách sạn kép gồm 256 phòng của thương hiệu AC bởi Marriott Dallas North và Residence Inn bởi Dallas North gần với Galleria Dallas, một trung tâm thương mại 1.8 triệu SF, và trong bán kính 1 dặm trên 11,5 triệu SF văn phòng tại Dallas, Texas. AC và Residence Inn bởi MArriott Dallas North sẽ kết hợp với Kế Hoạch Tái Phát Triển Khu Đô Thị của Dallas, sự phát triển một khu phức hợp $3.5 tỷ bao gồm $6.5 triệu SF văn phòng, 9000 căn hộ, 1 triệu SF buôn bán, nhà hàng, giải trí và 18 acre công viên