Vốn Đầu Tư EB-5 Đã Hoàn Thành_ New Jersey

Civitas Hudson Exchange Fund, LP

Civitas Hudson Exchange Fund, LP

Vị Trí

Jersey City, New Jersey


Tổng Quan

Civitas Hudson Exchange Fund, LP thực hiện một khoản vay thứ cấp $33 triệu cho một chi nhánh của Forest City Enterprises để tài trợ một phần cho việc xây dựng Hudson Exchnage, một khu phức hợp cao cấp nằm tại nơi sẽ trở thành khu phát triển trọng điểm. Khu căn hộ cao cấp Hudson sẽ là bước đầu trong việc xây dựng một khu công đồng chính trong vòng 10 năm tới. Forest City là một công ty phát triển tầm cỡ quốc gia và đã được giao dịch công khai trong 50 năm.

Vị Trí