Vốn Đầu Tư EB-5 Đã Hoàn Thành_ New Jersey

Civitas Huntington Beach Hotel, LP

Vị Trí

Huntington Beach, California


Tổng Quan

Civitas Hungtington Beach Hotel Fund, LP thực hiện một khoản vay thứ cấp $14.5 triệu cho một chi nhánh của Pacific Hospitality Group, để tài trợ một phần cho việc phát triển Paséa Hotel & Spa, một khách sạn thượng lưu gồm 250 phòng nằm tại bờ biển Huntington Beach, California. The Paséa Hotel & Spa sẽ là một thương hiệu như một thành viên của Bộ Sưu Tập Meritage Collection, một nhóm 4 khách sạn thượng lưu sở hữu và điều hành bởi Pacific Hospitality Group.

Vị Trí