Vốn Đầu Tư Eb-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas Maple Fund, LP

Civitas Maple Fund, LP

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Civitas Maple Fund, LP đầu tư $11 triệu trong một liên doanh với Wood Partners, nhà phát triển căn hộ lớn thứ ba tại Hoa Kỳ, để phát triển Maple Alta Station gồm 4 tầng , Hạng A, căn hộ chung cư ở khu vực phát triển không ngừng Dallas Medical District. Vì dự án bao gồm một thành phần nhà ở giá cả phải chăng cũng như bãi đậu xe cho trạm xe lửa DART Green Line gần đó, dự án hỗ trợ tài chính tăng thuế đáng kể từ thành phố Dallas.

Vị Trí