Vốn Đầu Tư EB-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas Permian Basin Hotel Fund, LP

Civitas Permian Basin Hotel Fund, LP

Vị Trí

Pecos, Texas


Tổng Quan

Hai khách sạn Fairfield Inn & Suites bởi Marriott tọa lạc tại một trong những khu vực sản xuất dầu khí quan trọng nhất ở Hoa Kỳ

Vị Trí