Vốn Đầu Tư EB-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas Phoenix Fund, LP

Civitas Phoenix Fund, LP

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Civitas Phoenix Fund, LP thực hiện vay mezzanine $8 triệu cho El Fenix, một công ty nhà hàng 93 tuổi để mở 4 nhà hàng mới và cải tiến 3 địa điểm hiện tại. Thành lập năm 1918, El Fenix là chuỗi nhà hàng gia đình Mexico lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Vốn vay của quỹ Phoenix đã được hoàn trả theo thỏa thuận vào giữa năm 2015.

Vị Trí