Vốn Đầu Tư Eb-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas Skyline Fund, LP

Civitas Skyline Fund, LP

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Alexan Skyline Fund, LP thực hiện một khoản vay cao cấp $53.5 triệu để Trammell Crow Residential tài trợ cho việc xây dựng 365 căn hộ cao cấp và 4.180 square feet không gian nhà hàng tại một địa điểm mang tính biểu tượng Uptown Dallas nhìn ra American Airline Center , nhà của NBA Dallas Mavericks . Nhà phát triển là một trong những nhà phát triển dân cư và sử dụng hỗn hợp được nể trọng nhất trong cả nước và đã phát triển hơn 225,000 căn hộ chung cư

Vị Trí