Vốn Đầu Tư Eb-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas StoneGate Fund I, LP

Civitas StoneGate Fund I, LP

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Civitas StoneGate Fund I, LP thực hiện một khoản vay hệ thống $9 triệu cho công ty nhà dưỡng lão StoneGate Senior Living, LLC, để xây dựng 2 cơ sở giá cả phải chăng để trợ giúp người cao tuổi sinh sống tại thành phố Dallas. StoneGate được thành lập vào năm 2001 và phát triển 30 khu nhà dưỡng lão tại Texas, Oklahoma và Missouri có khoảng 3,900 cư dân. Thành phố Dallas cung cấp một khoản vay bắc cầu $1.5 triệu cho địa điểm đầu tiên và sẽ là cầu nối quỹ EB-5. Chủ ngân hàng cho vay liên bang Dallas (“FHLB”) đã trao tặng 2 khoản $500,000 để tài trợ quỹ cho mỗi cơ sỡ vì cả hai sẽ cung cấp một tùy chọn giá cả phải chăng để hỗ trợ cuộc sống cần thiết cho người dân địa phương.

Vị Trí