Civitas TCR Downtown Equity, LP - Civitas Capital Group

Vốn Đầu Tư EB-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas TCR Downtown Equity, LP

Civitas TCR Downtown Equity, LP

Vị Trí

Downtown Houston


Tổng Quan

Civitas TCR Downtown Equity, LP thực hiện $3.5 triệu để đầu tư vốn liên doanh với một chi nhánh của Trammell Crow Residential để tài trợ một phần cho việc phát triển Alexan Downtown, một khu căn hộ cao cấp hạng A gồm 267 phòng nằm tại trung tâm của downtown Houston, Dallas. Dự án tọa lạc tại trung tâm của Houston, Quận Trung Tâm Kinh Doanh, nơi có công việc làm lớn nhất của thành phố. THành Phố Houston và Houston First hỗ trợ dự án với $4.1 triệu hoàn thuế.