Vốn Đầu Tư EB-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas Trinity Fund, LP

Civitas Trinity Fund, LP

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Civitas Trinity Fund, LP thực hiện một liên doanh đầu tư vốn cổ phần $4.5 triệu với Trammell Crow Residential để tài trợi xây dựng cho một dư án chung cư 3 tầng, hạng A theo phong cách sân vườn gần sông Trinity River ở North Oak Cliff khu tái nổi lên của miền nam Dallas. Nhà phát triển là một trong những nhà phát triển dân cư và sử dụng hỗn hợp được kính trọng nhất trên cả quốc gia và đã phát triển trên 225,000 căn hộ.

Vị Trí