Vốn Đầu Tư EB-5 Đã Hoàn Thành_ Texas

Civitas West Village Fund, LP

Civitas West Village Fund, LP

Vị Trí

Dallas, Texas


Tổng Quan

Civitas West Village Fund, LP thực hiện một khoản vay cấp cao $64 triệu đến một liên kết của Forest City Enterprises( NYSE : FCEA ) để tài trợ cho việc xây dựng 387 căn hộ cao cấp và 37,000 square feet không gian bán lẻ và nhà hàng ngay ở trung tâm Uptown nhộn nhịp của Dallas. Forest City là một trong những nhà phát triển dân cư và khu sử dụng hỗn hợp nổi bật và thành công nhất tại Hoa Kỳ, với một danh mục đầu tư bất động sản trị giá khoảng $9 tỉ vào tháng 10 năm 2015.

Vị Trí