Civitas Capital Group Has Moved Into One Arts Plaza - Learn More >

Danh Mục Đầu Tư Thay Thế

Civitas đã đầu tư trong các loại tài sản đa dạng bao gồm văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và pháy triển những khu phức hợp. Các đầu tư Civitas bao gồm các liên doanh cũng như các dự án thực hiện bởi các chi nhánh phát triển của công ty.

Liên Lạc Chúng Tôi

real estate investment Business Development VP Irene Shen

Irene Shen

Phó Giám Đốc, Phát Triển Kinh Doanh

QUESTIONS?
irene.shen@civitascapital.com

Manuel Ortiz, Vice President of Emerging Markets at Civitas Capital Group

Manuel F. Ortiz

Giám Đốc, Trưởng Phòng Quan Hệ Đầu Tư

¿PREGUNTAS?
manuel.ortiz@civitascapital.com

Senior Investor Relations of Civitas Capital private real estate investment

Stephanie Fang

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư Cấp Cao

欢迎咨询
stephanie.fang@civitascapital.com

Market Developer of Civitas Group Private investment

Eden Ham

Phó Giám Đốc Liên Kết, Quan Hệ Đầu Tư

문의
eden.ham@civitascapital.com

private real estate investment Investor Relations specialist An Tran

An Tran

Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư

CÂU HỎI
an.tran@civitascapital.com