Tổng Quan Đầu Tư Bất Động Sản Thay Thế

Civitas Alternative Investment la một nhà tư vấn đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ cam kết phục vụ các tổ chức đầu tư, văn phòng gia đình, tư vấn quản lý tài sản và những cá nhân có thu nhập cao. Chúng tôi giúp khách hàng tiếp cận những bất động sản tại Hoa Kỳ thông qua một loạt những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Từ năm 2009, CIvitas đã triển khai hơn $500 triệu cho bất động sản Hoa Kỳ trên một loạt các loại nhà đất. Mỗi cơ hội đều được xét duyệt một cách kỹ càng và tiếp tục theo đuổi một phương tiện đầu tư được thiết kế để đạt được mục tiêu lợi nhuận mục tiêu cụ thể.

Chúng tôi không cố gắng để mang tất cả dịch vụ cho khách hàng cùng một lúc. Thay vào đó, chúng tôi tập trung cung cấp những giá trị lâu dìa cho khách hàng thông qua những chiến lược mục tiêu và phương pháp xử lý kỷ luật cao.

Rendering of Aloft

Tại Sao Lại Đầu Tư Vào Bất Động Sản

Ngày nay, bất động sản đã phát triển thành một loại tài sản đa dạng có khả năng đáp ứng một loạt các mục tiêu đầu tư. Với cách tiếp cận thích hợp, bất động sản có thể cung cấp:

Nâng Cao Đa Dạng Hóa Danh Mục

Hoàn Toàn Hấp Dẫn Và Tiềm Năng Lợi Nhuận

Chống Lạm Phát

Liên Lạc Chúng Tôi

Irene Shen, Director, Investor Relationst of Civitas Alternate Investments

Irene Shen

Phó Giám Đốc, Phát Triển Kinh Doanh

QUESTIONS?
irene.shen@civitascapital.com

Manuel F. Ortiz - Director, Head of EB-5 Investor Relations at Civitas Capital Group

Manuel F. Ortiz

Giám Đốc, Trưởng Phòng Quan Hệ Đầu Tư

¿PREGUNTAS?
manuel.ortiz@civitascapital.com

Senior Investor Relations of Civitas Capital private real estate investment

Stephanie Fang

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư Cấp Cao

欢迎咨询
stephanie.fang@civitascapital.com

Associate Vice President, Investor Relations of Civitas Alternate Investments

Eden Ham

Phó Giám Đốc Liên Kết, Quan Hệ Đầu Tư

문의
eden.ham@civitascapital.com

1 Điều này không phải là một đề nghị, lời mời chào để bán hoặc mua của bất kỳ chứng khoán hoặc các sản phẩm đầu tư. Đề nghị như vậy chỉ có thể thực hiện cho những nhà đầu tư đủ điều kiện để giao một bản ghi nhớ bí mật hoặc những giấy tờ tương tự khách có chứa những miêu tả về dự án.

2 Kết quả thực tế có thể khác nhau .Hiệu suất trong quá khứ không phải là biểu hiện của kết quả trong tương lai