Chúng Tôi Là Ai

Daniel J. Healy Chief Executive Officer

Daniel J. Healy


Ông Healy chịu trách nhiệm quản lý chung cho tập đoàn Civitas Capital Group. Là một nhà đầu tư bất động sản dày dạn kinh nghiệm, ông Healy chịu trách nhiệm cho các nguyên , tài chính và quản lý của hàng chục đầu tư bất động sản trên hầu như tất cả các loại tài sản. Ông cũng có chiều sâu kinh nghiệm trong việc tuân thủ chứng khoán.

Trước khi thành lập Civitas, ông Healy phục vụ trong vai trò điều hành cấp cao với công ty bất động sản Royalton Real Estate Capital, LLC và Highland Capital Management, LP, một nhà quản lý $30 triệu đầu tư thay thế. Trong khi tại Highland, ông là Giám Đốc Tuân Thủ của liên kết FINRA- thành viên môi giới trực thuộc.

Ông Healy tốt nghiệp thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh của đại học Southern Methodist University và Bằng cử nhân từ đại học University of Texas at Dallas.