Chúng Tôi Là Ai

Director of Investments at Civitas Capital Group

David Lee, CFA


David Lee là Giám Đốc Đầu Tư tại Civitas Capital Group. Ông chịu trách nhiệm tìm kiếm các nguồn khoản đầu tư, kiểm tra bảo lãnh đầu tư thay mặt cho Công Ty làm việc với các cơ cấu đầu tư và bộ phận cho vay cao cấp cũng như những hoạt động huy động vốn khác nhau. Ông Lee có hơn 12 năm kinh nghiệm trong bảo lãnh và nguồn gốc vốn vay đầu tư trong tất cả những bất động sản cho cả nhà đầu tư và nhà phát triển.

Trước khi gia nhập Civitas, ông Lee đã giữ vai trò cấp cao trong CIT Group và Aareal Capital Corporation tại New York, nơi ông giúp tìm nguồn đầu tư và cấu trúc đầu tư vay bất động sản thương mại khác nhau, từ $25 triệu cho đến $250 triệu

Ông Lee tốt nghiệp Cử Nhân ngành Kinh Tế tại Đại Học Austin Texas và là một CFA phân tích đầu tư tài chính.