Civitas’ No. 1 priority is the health and safety of our employees. Acting on advice from health experts, Civitas begins its “social distancing program” on Monday, March 16 — the date Civitas employees will work from home until further notice. Business operations will continue as normal, with employees available via business email addresses and phone numbers. We apologize if this new protocol affects our response time. As well, Civitas is not accepting visitors to its offices until further notice. If you currently have a scheduled office appointment, please reach out to your Civitas contact. Thank you for your patience and understanding. We will continue to provide updates as warranted.

Chúng Tôi Là Ai

Irene Shen, Director, Investor Relationst of Civitas Alternate Investments

Irene Shen


Irene Shen chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh của những khoản đầu tư thay thế. Bà cũng quản lý các mối quan hệ khách hàng của Civitas. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong Quản Lý Đầu Tư và Kế Hoạch Tài Chính cho các cá nhân, gia đình và các cơ sở, đặc biệt tập trung vào khách hàng Trung Quốc.

Trước khi tham gia vào Civitas, bà Shen làm việc tại Charles Schwab & Co., Inc., nơi bà quản lý tài sản cho các cá nhân và doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trước đây, bà đã làm việc cho Canada Trust và công ty chứng khoán Ping An của Shenzhen, Trung Quốc.

Bà Shen nhân bằng Cử Nhân Khoa Học Kỹ Thuật Điện từ Đại Học Bưu Chính Viễn Thông Bắc Kinh. Bà giữ chứng chỉ Chuyên Gia Quản Lý Tài Sản (AAMS), chứng chỉ chứng khoán FINRA 7,63 và 65 và giấy phép tư vấn đầu tư.