Chúng Tôi Là Ai

Irene Shen, Director, Investor Relationst of Civitas Alternate Investments

Irene Shen


Irene Shen chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh của những khoản đầu tư thay thế. Bà cũng quản lý các mối quan hệ khách hàng của Civitas. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong Quản Lý Đầu Tư và Kế Hoạch Tài Chính cho các cá nhân, gia đình và các cơ sở, đặc biệt tập trung vào khách hàng Trung Quốc.

Trước khi tham gia vào Civitas, bà Shen làm việc tại Charles Schwab & Co., Inc., nơi bà quản lý tài sản cho các cá nhân và doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trước đây, bà đã làm việc cho Canada Trust và công ty chứng khoán Ping An của Shenzhen, Trung Quốc.

Bà Shen nhân bằng Cử Nhân Khoa Học Kỹ Thuật Điện từ Đại Học Bưu Chính Viễn Thông Bắc Kinh. Bà giữ chứng chỉ Chuyên Gia Quản Lý Tài Sản (AAMS), chứng chỉ chứng khoán FINRA 7,63 và 65 và giấy phép tư vấn đầu tư.