Civitas’ No. 1 priority is the health and safety of our employees. Acting on advice from health experts, Civitas begins its “social distancing program” on Monday, March 16 — the date Civitas employees will work from home until further notice. Business operations will continue as normal, with employees available via business email addresses and phone numbers. We apologize if this new protocol affects our response time. As well, Civitas is not accepting visitors to its offices until further notice. If you currently have a scheduled office appointment, please reach out to your Civitas contact. Thank you for your patience and understanding. We will continue to provide updates as warranted.

Chúng Tôi Là Ai

co-founder of Civitas Capital Group

Rafael Anchia


Rafael Anchia là nhà đồng sáng lập của Civitas Capital Group và duy trì trách nhiệm phát triển thị trường mới, chính sách nhà nước và quan hệ đối tác công-tư. Trong hơn 20 năm, ông Anchia đã là một luật sư của một hệ thống công ty luật nằm trong những công ty luật hàng đầu tại Mỹ. Ông cũng là một đại diện nhà nước trong cơ quan lập pháp Texas, nơi ông là Chủ tịch của ủy ban Thương Mại Quốc Tế và ủy ban Liên Chính Phủ. Ông cũng được các đồng nghiệp bầu làm Chủ Tịch Hồi Đồng Lập Pháp Mexico Hoa Kỳ (MALC), đảng viên Latino lâu đời và lớn nhất Hoa Kỳ. Từ năm 2011 đền 2015, ông cũng phục vụ như là một người được bổ nhiệm của Tổng thống Barack H. Obama Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại và đàm phán, cố vấn cho Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến đầu tư và thương mại quốc tế.

Ông Anchia lấy bằng tiến sĩ Luật tại đại học luật Tulane University Law School và nhận bằng cử nhân hạng xuất sắc tại trường đại học Southern Methodist University. Ông đã từng là giảng viên thỉnh giảng và giáo sư trợ giảng về đầu tư và thương mại quốc tế tại một số trường đại học, bao gồm đại học luật Texas Tech University Law School, the University of Texas at Dallas và đại học Universidad Autónoma de Nuevo León.