Chúng Tôi Là Ai

Tillie Borchers


Tillie Galan Borchers là Giám Đốc Đầu Tư tại Tập Đoàn Civitas Capital Group. Bà chịu trách nhiệm tìm kiếm các khoản đầu tư và quản lý quỹ Growth South Fund và các Quỹ khác do Civitas quản lý. Bà Borchers có hơn 13 năm kinh nghiệm và bảo lãnh phát hành và quản lý tài sản cho các khoản vay bắt động sản thương mại được bảo đảm bới các dự án trên khắp Hoa Kỳ.

Trước khi gia nhập Civitas, bà Borchers là Phó Chủ Tịch cấp cao của Ngân Hàng Ozarks, quản lý danh mục các khoản vay xây dựng và phát triển quỹ được đảm bảo $2 tỷ trong bất động sản thương mại. Trước khi tham gia Bank of Ozarks, bà làm việc cho một công ty cổ phần tư nhân bất động sản ở Dallas và công ty chứng khoản LNR Partners, một công ty đầu tư trong chứng khoán hậu thuẫn thế chấp thương mại (“CMBS”).

Bà Borchers nhận bằng Cử Nhân Tài Chính tại University of Florida với chứng chỉ vè nghiên cứu Châu Mỹ La Tinh, và nhận bằng thạc sĩ về Quản Trị Kinh Doanh tại trường Columbia Business School.