Civitas’ No. 1 priority is the health and safety of our employees. Acting on advice from health experts, Civitas begins its “social distancing program” on Monday, March 16 — the date Civitas employees will work from home until further notice. Business operations will continue as normal, with employees available via business email addresses and phone numbers. We apologize if this new protocol affects our response time. As well, Civitas is not accepting visitors to its offices until further notice. If you currently have a scheduled office appointment, please reach out to your Civitas contact. Thank you for your patience and understanding. We will continue to provide updates as warranted.

Chúng Tôi Là Ai

Tillie Borchers


Tillie Galan Borchers là Giám Đốc Đầu Tư tại Tập Đoàn Civitas Capital Group. Bà chịu trách nhiệm tìm kiếm các khoản đầu tư và quản lý quỹ Growth South Fund và các Quỹ khác do Civitas quản lý. Bà Borchers có hơn 13 năm kinh nghiệm và bảo lãnh phát hành và quản lý tài sản cho các khoản vay bắt động sản thương mại được bảo đảm bới các dự án trên khắp Hoa Kỳ.

Trước khi gia nhập Civitas, bà Borchers là Phó Chủ Tịch cấp cao của Ngân Hàng Ozarks, quản lý danh mục các khoản vay xây dựng và phát triển quỹ được đảm bảo $2 tỷ trong bất động sản thương mại. Trước khi tham gia Bank of Ozarks, bà làm việc cho một công ty cổ phần tư nhân bất động sản ở Dallas và công ty chứng khoản LNR Partners, một công ty đầu tư trong chứng khoán hậu thuẫn thế chấp thương mại (“CMBS”).

Bà Borchers nhận bằng Cử Nhân Tài Chính tại University of Florida với chứng chỉ vè nghiên cứu Châu Mỹ La Tinh, và nhận bằng thạc sĩ về Quản Trị Kinh Doanh tại trường Columbia Business School.