FAQ’s

Những Câu Hỏi Thường Gặp

About Alternative Investments

Chương trình Visa Đầu Tư EB-5 là loại visa nhập cư cho những doanh nghiệp nước ngoài và những nhà đầu tư như bạn. Thông qua chương trình đầu tư nhập cư, một quốc gia nước ngoài có thế nhận được tư cách thường trú nhân hợp pháp (LPR) tại Hoa Kỳ cho họ, vợ/chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi, và đổi lấy một đầu tư đủ điều kiện trong một doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Truyền thống Đầu Tư EB-5 yêu cầu các nhà đầu tư chứng minh rằng yêu cầu 10 việc làm toàn phần phải được tạo ra trực tiếp bởi các doanh nghiệp thương mai mà việc đầu tư được thực hiện. Ngược lại, đầu tư EB-5 được thực hiện thông qua Trung Tâm Vùng được chỉ định, nhận được ưu thế cho việc tao ra cả việc làm trực tiếp lẫn gián tiếp, trong đó lợi ích cho người nộp đơn bằng cách giảm thiểu rủi ro trong việc tạo ra việc làm. Khoảng 95% tất cả các đầu tư EB-5 đươc thực hiện qua Trung Tâm Vùng. Bản có thể tìm thêm thông in về các Trung Tâm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) website tại: http://www.uscis.gov/eb-5

Một Trung Tâm Khu Vực Được Chỉ Định là một pháp nhân hay đơn vị kinh tế, công hoặc tư, được chấp thuận bởi Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) để thuận lợi cho việc tổng hợp vốn của nhiều nhà đầu tư EB-5. Mỗi Trung Tâm Khu Vực tập trung vào mỗi khu vực địa lý cụ thể trong nước Mỹ và tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng việc làm mới trong khu vực đó. Quan trọng hơn, thực hiện việc đầu tư qua Trung Tâm Khu Vực cung cấp cho nhà đầu tư EB-5 hai lợi ích chính:

  • Khả năng đầu tư cùng với nhà đầu tư EB-5 khách trong một phương tiện cùng nhau, như một đối tác hữu hạn tài trợ bởi CDRC; và
  • Khả năng nhận được lợi ích cho cả việc làm trực tiếp và gián tiếp được tạo ra như là một kết quả của việc đầu tư của các nhà đầu tư EB-5

Là một nhà đầu tư EB-6, bạn có thể có nhiều lý do để quyết định trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua chương trình nhập cư đầu tư EB-5. Bạn có thể vì tìm kiếm cơ hội kinh doanh, cơ hội giáo dục cho chính bạn hoặc cho con cái hoặc nghỉ hưu tại Mỹ. Nhận được Visa EB-5 thông qua chương trình nhập cư đầu tư EB-5 cung cấp cho bạn và những nhà đầu tư khác cơ hội và sự linh hoạt để sống và làm việc lâu dài tại Mỹ.

Đầu tư với Civitas thường chỉ dành cho các nhà đầu tư được công nhận. Để biết thêm thông tin về những yêu cầu để trở thành một nhà đầu tư được công nhận, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Không, không cần phải quản lý mỗi ngày. Tuy nhiên, EB-5 quy định nhà đầu tư tham gia quản lý hoặc hoạch địch chính sách trong các doanh nghiệp. Các đầu tư EB-5 của chúng tôi được tạo dựng để phù hợp với yêu cầu này. Là một đối tác trong quan hệ đối tác hữu hạn là đúng với cấu trúc và phù hợp với Luật Đối Tác Hữu Hạn nhất, bạn sẽ được tham gia đầu đủ trong các doanh nghiệp EB-5 để đáp ứng yêu cầu này.

Quy Định EB-5 yêu cầu tất cả vốn đầu tư phải có “nguy cơ” bị mất mát. Do đó, không đầu tư nào có thể được đảm bảo.- điều đó nghĩa là, nếu không có rủi ro- không thể trở thành một đầu tư EB-5 đủ điều kiện.

Mỗi đầu tư tuân theo những thời gian khác nhau, hầu hết các quan hệ hợp tác đầu tư của chúng tôi có thời hạn 5-7 năm

Được, Civitas rất hân hạnh để sắp xếp chuyến tham quan theo từng trường hợp, vui lòng thông báo cho chúng tôi trước để lấy lịch hẹn.

Thẻ xanh không phải là một “bảo đảm”. Không ai có thể đảm bảo các kết quả của bất kỳ đơn thị thực hoặc kiến nghiệ, USCIS là người duy nhất có quyền xét xử, Điều quan trọng là phải có một kiến nghị được chuẩn bị tốt bởi thẩm quyền, tư vấn pháp lý có kinh nghiệm trong thị thực EB-5 để tạo ra các cơ hội tốt nhất để thành công.

  • Vốn đầu tư $500,000 của bạn
  • Phí hành chính của Civitas
  • Phí luật sư di trú
  • Phí nộp hồ sơ của USCIS (phí tùy thuôc vào số lượng các thành viên trong gia đình)
  • Phí bổ sung cho sự trợ giúp của các chuyên gia, chẳng hạn như tư vấn thuế, dịch giả…

Không, việc quan trọng là bạn phải có luật sư độc lập đại diện cho lợi ích của bạn. Chúng tôi sẵn sàng giới thiệu một luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm để có thể xử lý các đơn EB-5. Tuy nghiên, bạn là người đưa ra quyết định cuối cùng sẽ phải chọn luật sư nào để đại diện cho mình.

Civitas không nộp bất kỳ kiến nghị nhập cư nào. Tuy nhiên, Civitas sẽ làm việc song song với luật sư di trú của ban. Civitas yêu cầu tất cả nhà đầu tư đảm bảo luật sư của mình nộp những giấy tờ nhập cư và hoàn thành đơn kiến nghị cho thị thực đầu tư EB-5. Civitas sẽ cung cấp những tài liệu để hỗ trợ cho đơn kiến nghị I-526 và đơn I-829 cho luật sư theo sự lựa chọn của nhà đầu tư. Để duy trì tính nhất quán trên các hồ sơ, các cố vấn di trú của Civitas sẽ kiểm tra các đơn kiến nghị của nhà đầu tư trước khi nộp đi.

Civitas xem xét tất cả các yêu cầu chuyển vốn để bảo đảm số tiền được chi ra theo đúng quy định của ngân sách ban đầu và dự án đang được tiến hành theo đúng kế hoạch. Chúng tôi mướn các công ty giám định độc lập để xác minh công việc đã được hoàn thành trước khi phát hành mỗi quý; chúng tôi cũng tiến hành đích thân thăm dự án đã xác nhận tiến bộ. Bằng cách theo dõi chặt chẽ các khoản chi xây dựng và các số liệu khác có liên quan, chúng tôi có thể ước tính việc tạo việc làm trong thời gian thực tại và đảm bảo rang điều này cũng tiến triển theo kế hoạch.

Báo cáo cho những nhà đầu tư như bạn về tình hình đầu tư là một phần quan trọng của những việc chúng tôi làm tại Civitas. Mỗi quý chúng tôi sẽ gửi bạn bản báo cáo với tiến trình thi công, tạo dựng việc làm và những thông tin liên quan khác. Một khi xây dựng hoàn thành, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo về hoạt động của dự án cho đến khi khoản đầu tư được ký kết. Ngoài báo cáo hàng quý, đội ngũ chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng trả lời bất kỳ thắc mắc nào của bạn về việc đầu tư.

Liên Lạc Chúng Tôi

Senior Investor Relations of Civitas Capital private real estate investment

Stephanie Fang

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư Cấp Cao

欢迎咨询
stephanie.fang@civitascapital.com

Associate Vice President, Investor Relations of Civitas Alternate Investments

Eden Ham

Phó Giám Đốc Liên Kết, Quan Hệ Đầu Tư

문의
eden.ham@civitascapital.com