Những Đầu Tư Eb-5 Đã Hoàn Tất

Civitas đã đầu tư EB-5 trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm cả hỗ trợ đời sống, các trung tâm gọi điện, nhà hàng và căn hộ chung cư. Chúng tôi tự hào mời bạn khám phá những dự án này để tìm hiểu thêm về những điều tạo nên sự khác biệt của chúng tôi, từ quan hệ đối tác công tư đầy sáng tạo cho đến những giao dịch nghiêm ngặt đã được sàng lọc cho những chuyên môn quản lý đầu tư chất lượng thể chế của chúng tôi. Các giao dịch được mô tả dưới đây đã hoàn tất đầu tư.

Để tìm hiểu thêm về những cơ hội đầu tư hiện nay của Civitas, xin vui lòng liên lạc chúng tôi .

Vui lòng click vào bản đồ dưới đây để xem thêm chi tiết về các giao dịch của chúng tôi đã hoàn thành

PHIẾU YÊU CẦU THÔNG TIN BỔ SUNG

Để yêu cầu thêm thông tin từ đại diện của Cititas, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Trong khi đó, hãy xem tài liệu EB-5 của Cititas để biết thêm thông tin.

Civitas EB-5 Capital