Những Đầu Tư Eb-5 Đã Hoàn Tất

Civitas đã đầu tư EB-5 trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm cả hỗ trợ đời sống, các trung tâm gọi điện, nhà hàng và căn hộ chung cư. Chúng tôi tự hào mời bạn khám phá những dự án này để tìm hiểu thêm về những điều tạo nên sự khác biệt của chúng tôi, từ quan hệ đối tác công tư đầy sáng tạo cho đến những giao dịch nghiêm ngặt đã được sàng lọc cho những chuyên môn quản lý đầu tư chất lượng thể chế của chúng tôi. Các giao dịch được mô tả dưới đây đã hoàn tất đầu tư.

Để tìm hiểu thêm về những cơ hội đầu tư hiện nay của Civitas, xin vui lòng liên lạc chúng tôi .

Vui lòng click vào bản đồ dưới đây để xem thêm chi tiết về các giao dịch của chúng tôi đã hoàn thành

Liên Lạc Chúng Tôi

Irene Shen, Director, Investor Relationst of Civitas Alternate Investments

Irene Shen

Phó Giám Đốc, Phát Triển Kinh Doanh

QUESTIONS?
irene.shen@civitascapital.com

Manuel F. Ortiz - Director, Head of EB-5 Investor Relations at Civitas Capital Group

Manuel F. Ortiz

Giám Đốc, Trưởng Phòng Quan Hệ Đầu Tư

¿PREGUNTAS?
manuel.ortiz@civitascapital.com

Senior Investor Relations of Civitas Capital private real estate investment

Stephanie Fang

Phân Tích Quan Hệ Đầu Tư Cấp Cao

欢迎咨询
stephanie.fang@civitascapital.com

Associate Vice President, Investor Relations of Civitas Alternate Investments

Eden Ham

Phó Giám Đốc Liên Kết, Quan Hệ Đầu Tư

문의
eden.ham@civitascapital.com